LabMedia Logo

COROTEST

COROTEST je sada obsahující virologické transportní médium a příslušenství potřebné pro rychlý a profesionální odběr vzorků a jejich odeslání do testovací laboratoře.

Je vhodný pro diagnostiku viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, a dalších respiračních virů.