LabMedia Logo

Kultivační půdy pro vyšetřování potravin, vody a hygienických laboratoří vyrábíme na petriho miskách, zkumavkách, kultivačních destičkách, v  lahvičkách a vacích. K  rozplňování objemových vaků jsme schopni dodávat dilutory - dávkovače.