LabMedia Logo

Seznam produktů

AK agar: Se používá k produkci spor Bacillus subtilis které jsou využívány jako inokulum v metodách detekce reziduí penicilinu a dalších antibiotik v mléce a mléčných výrobcích.

Baird-Parker: agar je selektivně diagnostická půda pro izolaci, identifikaci a určení počtu koaguláza-pozitivních stafylokoků z potravin a jiných vzorků.

Fraser bujón: se používá jako selektivní pomnožovací médium pro izolaci Listeria spp. ve vzorcích potravin, z prostředí a dalších.

Poloviční Fraser bujón: se používá jako selektivní pomnožovací médium pro izolaci Listeria spp. ve vzorcích potravin, krmiv a z prostředí.

Brilliant Green agar: se používá k selektivní izolaci a kultivaci Salmonella spp. (vyjma Salmonella Typhi) ze vzorků vody a potravin a také z klinických vzorků.

Laktobujón: se používá pro detekci koliformních bakterií ve vzorcích vody, potravin a mléčných produktů.

Mueler-Kauffmann Tetrathionátový bujón: se používá k selektivnímu předmnožení a izolaci Salmonella spp. ze vzorků potravin, odpadních vod a dalších.

MRS agar: se používá k izolaci, kultivaci a určení počtu bakterií rodu Lactobacillus ve vzorku.

MSRV agar: slouží k detekci pohyblivých kmenů Salmonella spp. ze vzorků potravin a z prostředí.

MYP agar: Mannitol egg yolk polymyxin agar se používá k selektivní izolaci a identifikaci Bacillus cereus.

PCA agar: Plate Count Agar (GTK) slouží k izolaci, kultivaci a určení celkového počtu mikroorganismů ve vzorku.

POM agar: Agar s pomerančovým extraktem se používá pro kultivaci a určení počtu mikroorganismů způsobujících zkažení citrusových produktů, dále pro kultivaci laktobacilů a dalších acidotolerantních organismů a patogenních hub.

PV: Peptonová voda slouží pro přípravu ředících roztoků a pro resuscitaci mikroorganismů.

RVS bujón: se používá k selektivnímu předmnožení a izolaci Salmonella spp. ze vzorků potravin, prostředí a dalších.

TPV: Tlumivá peptonová voda se používá jako neselektivní pomnožovací médium, v němž se mohou před pomnožením v selektivních půdách zotavit např. salmonelly poškozené během konzervace potravin.

VRBG agar: se používá pro selektivní izolaci, detekci a určení počtu enterobakterií ve vzorku.

VRBL agar: se používá pro selektivní izolaci, detekci a určení počtu koliformních bakterií ve vzorku.

YGC agar: (GKCH) se používá k selektivní izolaci a určení počtu kvasinek a plísní ve vzorcích potravin a mléka.