LabMedia Logo

Veterinární laboratoř

Nabízená vyšetření

Bakteriologie

  • Potvrzení původce ze stájového ClearMilk testu a stanovení citlivosti na antibiotika/antimykotika
  • Gram-pozitivní i gram-negativní tyčky i koky
  • Aerobní, anaerobní i mikroaerofilní kultivace
  • Mycoplasma sp.

V případě nutnosti lze provést i tzv. přímou citlivost – stanovení citlivosti na antibiotika nasadíme paralelně s kultivací, tudíž je výsledek citlivosti znám dříve.

Mykologie

Kultivace vláknitých hub (dermatofyta) i kvasinek včetně stanovení citlivosti na antimykotika.

Připravujeme

  • Chlamydia sp. (PCR), virologie (PCR), parazitologie
  • Sérotypizace bakterií (E. coli, Salmonella sp.)