LabMedia Logo

Chromogenní agary

První chromogenní kultivační médium pro detekci E. coli vynalezl a patentoval Dr. A. Rambach v roce 1979. Dnes CHROMagar naše dodavatel základu. Tato technologie představuje metodu rozlišování založenou na barvě. Je založena na rozpustných bezbarvých molekulách (tzv. chromogenech), které se skládají ze substrátu (zaměřeného na specifickou enzymatickou aktivitu) a chromoforu. Když enzym cílového organismu rozštěpí bezbarvý chromogenní konjugát, uvolní se chromofor. V nekonjugované formě chromofor vykazuje charakteristickou barvu a v důsledku snížené rozpustnosti tvoří sraženinu. Výsledek je velmi specifický a jasně rozlišitelný pouhým okem za normálních světelných podmínek. Pomocí této techniky lze na první pohled rozpoznat kolonie specifických mikroorganismů podle jejich barvy. Rambachův agar eliminuje většinu těchto falešně pozitivních výsledků a umožňuje technikům soustředit se na skutečně kontaminované vzorky.

CHROMagar Pasteurella

Identifikace a diferenciace Pasteurella.

CHROMagar Malassezia

Identifikace a diferenciace Malassezia.

CHROMagar gramnegativní

Identifikace a diferenciace všech hlavních gramnegativní mikroorganismů.

CHROMagar grampozitivní

Identifikace a diferenciace všech hlavních grampozitivní mikroorganismů.

CHROMagar Stafylokok

Identifikace a diferenciace všech stafylokoků.

CHROMagar streptokok

Identifikace a diferenciace všech streptokoků.

CHROMagar Orientation

Identifikace a diferenciace všech hlavních mikroorganismů, které způsobují infekce močových cest.