LabMedia Logo

Virvet

Virvet je transportní médium na PCR vyšetření. Slouží k odběru vzorků ze všech druhů zvířat. Je použitelné pro detekci virů i DNA chlamydií a mykoplazmat. Je vhodné pro analýzu metodou PCR i RT-PCR, a to i ze sekčního materiálu. Skladování v temnu při teplotě do 2-24 ℃, doba použitelnosti 1 rok. Doporučený maximální interval mezi odběrem a zpracováním vzorku 48 hodin. Antibiotika obsažená v médiu brání přerůstání kontaminující mikroflórou a nijak neovlivňují přítomnost DNA bakterií (chlamydií a mykoplazmat), která pak bude stanovena PCR vyšetřením.

Složení transportního média:

  • fetální bovinní sérum (FBS)
  • antibiotika potlačující růst mikroflóry
  • pufr (pH 7,3 při 25℃)